Информационна кампания за правата на родителите и осиновяването на деца в рамките на ЕС

Информационна кампания за правата на родителите и осиновяването на деца в рамките на ЕС

Коментарите са изключени за Информационна кампания за правата на родителите и осиновяването на деца в рамките на ЕС

Министерството на правосъдието стартира  Информационна кампания за международното осиновяване, родителските права и мерките за закрила на деца в рамките на Европейския съюз. Кампанията има за цел да даде отговори на най-често задаваните въпроси от български граждани, избрали да живеят временно или постоянно в други стани-членки на ЕС, във връзка с правата им в областта на семейното право, както и правилата и реда за осиновяване на дете.

Сред най-чувствителните казуси, чието решаване е регламентирано, както във вътрешното ни право, така и в международните нормативни актове,  ратифицирани от България са:

  • Родителските права при развод или раздяла и преместване на единия родител в друга държава-членка;
  • Неправомерно отвеждане или задържане на дете или т.нар. отвличане на дете от родител;
  • Правилата за получаването на издръжка за дете, когато родителят, който я дължи, живее в друга държава-членка на ЕС;
  • Процедурата за осиновяване на дете от България от български граждани, които живеят в друга страна от ЕС;
  • Таксите при процедурата по международно осиновяване и има ли облекчение за българските граждани, живеещи в страна от ЕС;
  • Органът, към който кандидат осиновителите могат да се обърнат за съдействие при неправомерни действия от страна на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване;
  • Профилът на децата, които подлежат на процедура по международно осиновяване

http://www.mfa.bg/embassies/uploads/images/banners/Osinovyavane.pdf

http://www.mfa.bg/embassies/uploads/images/banners/Prava%20na%20roditelite.pdf

Back to Top