Защо осиновените хора трудно стигат до информация за себе си?

Защо осиновените хора трудно стигат до информация за себе си?

Коментарите са изключени за Защо осиновените хора трудно стигат до информация за себе си?

До 1962 година – в акта за раждане /документът се пази 100 години в кметството на населеното място, където е раждането/ се записва, че детето е осиновено; какво е осиновяването; осиновителите и се прилага решението на съда. Ако се види този акт, може да се разбере всичко за биологичните родители.

След 1962 година – съставя се нов акт за раждане по местоживеенето на осиновителите, препис от решението на съда се изпраща по месторождението на детето, където в първия акт за раждане се записва „Осиновено, съставен нов акт за раждане”. За основание се записва № и дата на решението на съответния съд. След 1977 година се сменя ЕГН, т.е. след съставянето на новия акт детето има нови имена, родители, ЕГН, месторождение. Т.е. дори да се види новия акт, не може да се получи информация за биологичните родители.

Има много вътрешни документи /дневници, тетрадки, папки/ на съответната служба, по които може да се направи връзката и да се стигне до биологичните родители.

От 1980 – до 1984-85 г. След осиновяването се съставя нов акт за раждане по месторождението на детето, но в акта за раждане се вписва за място на раждане местожителството на осиновителите. Напр. детето е родено в Габрово, осиновителите са с местожителство Ст. Загора – в акта за раждане, който се издава в Габрово пише, че детето е родено в Ст. Загора.

Удостоверението за раждане, което се дава на клиентите:  Като основание за съставянето му обикновено се пише № на акта за раждане и датата на съставянето на акта. При осиновените деца – в същото поле се записва № на решението на съда и датата, без да става ясно, че това е № на решение на съд. Може да се разбере, че става въпрос за осиновяване, ако тази дата е много по-различна от дата на раждане. Има случаи на съставен акт за раждане в България на дете, което е родено в ужбина – тогава пак има голяма разлика в датите.

Преди 2002 година

  • Дете, което е оставено за осиновяване на ниво родилен дом, не се вписва в картона /хартиен или електронен/ на майката
  • Дете, което е оставено по-късно за осиновяване, се заличава от картона на майката, след като тя даде декларация за съгласие.

След 2002 година

  • Дете, което е оставено за осиновяване на ниво родилен дом или по-късно, се вписва в картона на майката и се заличава, след като бъде осиновено.

Back to Top