Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“ – 24.09.2019

Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“ – 24.09.2019

Коментарите са изключени за Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“ – 24.09.2019

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО) за шеста поред година инициира и организира Национални информационни седмици, посветени на осиновяването.

Тази година в инициативата се вкючва и Национален алианс за социална отговорност (НАСО), представител на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги на хора с увреждания (EASPD) за България и двете организации обединяват усилия, за да представят натрупания опит – резултати и предизвикателства – за да бъде по-добре чут гласът на осиновеното дете и да бъде процеса по осиновяване ориентиран в по-висока степен към правата и интересите на децата.

Началото на информационните седмици ще бъде поставено с Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“, организиран съвместно от БАОО и НАСО, на който ще се даде гласност на трудностите и предизвикателствата, които съпътстват процеса на осиновяване (оценка, обучение, следосиновително наблюдение и др.), както и ще се популяризират добри практики, свързани с темата.

Събитието ще се проведе на 24 септември 2019 г. от 13,00 часа в зала на Българска телеграфна агенция, бул. „Цариградско шосе“ № 49, гр. София.

Моля да потвърдите Вашето участие на адрес: office@baoo-bg.org в срок до 17.09.2019 г.

Back to Top