Ден на осиновителите от Разград и региона организира Сдружение „Жанета”

Ден на осиновителите от Разград и региона организира Сдружение „Жанета”

Коментарите са изключени за Ден на осиновителите от Разград и региона организира Сдружение „Жанета”

 

На 26 септември, петък, СНЦ „ЖАНЕТА“ отбеляза Националния информационен ден за осиновяването.
Предварително бяха поканени кандидати и родители, осиновили деца. Офиса на сдружението бе  семейства, които сега започват процедурата за осиновяване и такива, които вече са утвърдени и вписани в регистъра и очакват дете.

Проведена бе беседа  от психолог и социален педагог по различни въпроси , касаещи процеса на осиновяване и отглеждане на деца.

Всички семейства изявиха желание и се включиха в група за взаимопомощ, която ще се събира ежемесечно.
Целта  е осиновителите от Лудогорието и хората, които желаят да станат такива, да получат възможност да обменят опит, да ползват специализирана литература и да се допитват до компетентни експерти в тази област.

Всички желаещи да се включат, могат да направят това на Адрес: гр. Разград, бул. „България” № 4,  Email: coprz@abv.bg

Телефон за връзка:084 66 02 83

Back to Top