Група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст ИСДП София

Група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст ИСДП София

Коментарите са изключени за Група за взаимопомощ на родители на деца в тийнейджърска възраст ИСДП София

Център за обществена подкрепа към ИСДП предоставя възможност на родителите да се включват в групи за взаимопомощ. Групата е предназначена за родители (осиновители, приемни родители, биологични родители), полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите. Броят на участниците в групите е максимум до 10 родители, което дава възможност за по-ефективно лично включване на всеки от участниците в процеса на работа на групата.

Честота на срещите: Срещите се провеждат веднъж месечно, като дата на следващата се е групово решение и се определя от групата. Всяка групова среща е с продължителност около 90 минути и се провежда в съботен ден.

Целта на групата не е просто да се предостави на участниците информация за възрастовите особености на техните деца и проблемите, които възникват в пубертета, а да им даде възможност да споделят своите трудности и преживявания, както и да сравнят успешните решения, които различните родители са намерили в трудни ситуации.

В рамките на срещите водещият ще предоставя кратка информация по различни проблеми и теми с които родителите се сблъскват, след което ще се даде възможност за обсъждане и дискусия. Повече време ще се отделя на въпроси и коментари на самите участници, така че фокусът е основно върху обсъждането на конкретни преживявания и реални затруднения.

Задачи на групата:

– Участниците да се запознаят с характерните особености на пубертета.

– Да се разясни отражението на промените в тялото на тийнейджъра върху начина, по който се възприема и начина, по който го възприемат родителите.

– Да се обяснят основните задачи на юношеството.

– Да се разяснят затрудненията на съвременния юноша, които произтичат от промените в модерното общество.

– Да се развие чувствителност към заявката за уважение на юношата, като условие за подготовката му за самостоятелен живот.

Какво предлагаме?

  • Възможност за споделяне на личен опит и преживявания свързани с родителството в защитена среда;
  • Провеждане на тематични дискусии по заявка на участниците по теми, касаещи възпитанието; решаването на конфликти; поставянето на граници в отношенията родители-деца; разпознаване на симптоми; емоционални и поведенчески разстройства в юношеството; зависимости; родителско-детска коалиция и др.
  • Възможност за креативно терапевтично свързване на участниците с техния собствен опит и ефективното му прилагане в контекста на Родителството.

Водещи:

Екипът фасилитатори е съставен от професионалисти – психолози и социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства.

Предвидени са, като гост лектори да бъдат канени и практикуващи специалисти от полето на помагащите професии – детско-юношески психолози и психотерапевти; специалисти от сферата на детското правосъдие и др. в зависимост от темата, която ще се разглежда в срещата.

Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026

Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38

Back to Top