Ден на отворените врати на БАОО – стъпка към промяна на чл. 105 от СК

Ден на отворените врати на БАОО – стъпка към промяна на чл. 105 от СК

Коментарите са изключени за Ден на отворените врати на БАОО – стъпка към промяна на чл. 105 от СК

В Деня на отворените врати 15.09.2018 г., екипът на БАОО събра приятели и съмишленици на осиновяването и представи дейността на асоциацията. За 14 г. изминахме нелек път, през който думичката осиновяване от плахо споменавана в началото все по-често и по позитивен начин присъства в публичното пространство в посока на по-толерантното приемане и отношение към осиновените хора и техните семейства. Както журналистката Бела Чолакова (в. 168 часа) сподели: „В началото осиновените и осиновителите се криеха, когато търсех контакт с тях, не желаеха да се показват. Сега сами ме търсят и искат да говорят и са горди с децата си.“

Следващата голяма стъпка пред нас е промяна на законодателството и гарантиране изконното право на всеки осиновен човек да познава своите корени. За да я извървим ни е нужна и подкрепата на всеки, който се чувства съпричастен и би могъл да сподели личен опит и история. Можете да се свържете с нас на електронната поща или фейсбук страницата на БАОО.

Законодателството в България

Към настоящия момент процедурата за достъп до информация до биологичния произход на осиновените хора е регламентирана в чл. 105 от Семейния кодекс: „Осиновителите или навършилият шестнадесет години осиновен могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства налагат това.“

Практиката показва, че тази разпоредба не работи ефективно и минимална част от исковите молби на осиновените хора са уважени. Това нарушава препоръката от Съвета по правата на човека на ООН за „Въвеждане на законодателство, което забранява тайната на осиновяването и гарантира правото на детето да знае своя произход“.

За какво настояваме?

БАОО настоява да бъде регламентирана процедура, която да гарантира на всеки осиновен човек право на достъп до информация за неговия произход без да се налага да доказва „важни обстоятелства“, като същевременно са зачетени правата на страните в този процес – осиновен, родители-осиновители и биологично семейство.

Как е по света?*

Австрия: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на 14 г.

Албания: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на 18 г.

Германия: Осиновеният човек (и законният му представител) има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на 16 г.

Гърция: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на 18 г.

Съгласно законодателството на всички скандинавски държави (Норвегия, Швеция, Финландия, Дания) осиновения човек имат право на достъп до информация за произхода си.

Ирландия: Осиновеният човек има право на ограничен достъп до информация за биологичния си произход.

Великобритания: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на 18 г.

Латвия: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на пълнолетие.

Литва: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на пълнолетие, а преди това – със съгласието на осиновителите.

Румъния: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на пълнолетие, а преди това – със съгласието на осиновителите.

Словакия: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на пълнолетие.

Словения: Осиновеният човек има право на достъп до информация за биологичния произход след съгласие на засегнатите лица.

Унгария: Осиновеният човек има право на достъп до информация за биологичния произход след като навърши 18 г., а преди това – с навършването на 14 г. и със съгласието на осиновителите.

Холандия: Осииновеният има право на достъп, като се преценява във всеки отделен случай възрастта и нивото му на зрялост.

Хърватия: Осиновеният човек има право на достъп до информация за биологичния произход след като стане пълнолетен. Преди достигане на пълнолетие – само с разрешението на социалните служби.

Чехия: Осиновения човек има право на достъп до информация за биологичния произход.

Австралия: Осиновеният човек има право да получи информация за биологичния си произход след навършване на 18 г.

Китай: Осиновеният има право на достъп след навършването на 18 г., а преди това само с придружаването от осиновителите.

САЩ: Осиновения човек има право на достъп до информация, стига тя да не разкрива самоличността на биологичните родители.

*Източник: Министерство на правосъдието на Република България.

Back to Top