Ако намерите търсения човек‚ е необходимо:

  • Да го информирате за целта на издирването, за да разбере мотивите ви; внимателно да обмислите срещата, като вземете мерки да не го/я злепоставяте пред обкръжението му/й; да уважите отказ за среща и да не оказвате принуда за осъществяване на контакт – при отказ е добре да оставите телефонен номер на който желаете да бъдете потърсен/а при промяна на решението;
  • Да се установи дали роднини или важни хора за издирения човек знаят за съществуването ви;
  • Да се определи начинът за осъществяване на контакт: първо контактът може да е под формата на писма или лична среща (за първи контакт разговор по телефона не е добра идея). Важно е да се вземат мерки да не злепоставите издирвания от вас човек в новата му социална среда.
  • Да се прецени неговото/нейно положение и степента на заинтересованост от вас‚ да се предвиди това да стане чрез две или повече срещи‚ за да му/й се даде време да обмисли предоставената информация. За целта е желателно да оставите визитка с телефонен номер на който желаете да бъдете потърсен – Опита на БАОО сочи, че 80% от осиновените хора биват приети хладно на първата среща, но потърсени по-късно.
  • Ако не сте сигурни в подхода си към търсения човек може да посетете провежданите от БАОО срещи на които присъстват осиновени хора, открили или търсещи произхода си или до получите индивидуална консултация.
  • Никога обаче не предприемайте действия от омраза. Това няма да ви доведе до никъде
  • Може да допълните тези съвети baoo@abv.bg